O nas

Urządzenia i inhibitor produkujemy
we własnym zakresie.

Szanowni koledzy!...

A dalej miały być słowa o tym, że się bardzo cieszymy, że możemy witać Was na naszej stronie i że od tej chwili u Was wszystko będzie ekstra, i że zaoszczędzicie, wygracie, zarobicie itd. Itd. I tak to było tu wręcz niedawno. Ale nauczyliśmy się pewnych rzeczy. Przede wszystkim nauczyliśmy się ustalania priorytetów. Nie powiedzielibyśmy, iż olśniło nas dopiero teraz, ależ kto mógłby się pochwalić, że umie dobrze ustalać priorytety? Oto to, co nam wyszło na dzień dzisiejszy. Po pierwsze, uświadomiliśmy sobie, że zdrowie człowieka jest bezcenne, dodaliśmy do tego czystość środowiska, w którym on mieszka na co dzień, a kolejne miejsce zajął zdrowy rozsądek. W zastosowaniu do czyszczenia i malowania statków, mostów itp. oznacza to, że obiekt, na którym pracujecie, nie przesuwa się dzięki Waszej pracy w kierunku Bangladesz, ale staje się na prawdę europejski.

Wszystko, co znajdziecie na tej Stronie, jest opisane w takim paradygmacie. Biznes to tylko pochodna. A do jej poprawnego określenia, czyli sukcesywnego zbudowania tego właśnie biznesu, jest tu prawie wszystko. „Prawie”, bo od Was też coś zależy. And you will be in line with world's standards!

Nie znamy osobiście Twojej specjalności, ale niżej na pewno znajdziesz siebie:

Wybierz swoje stanowisko w firmie:

 • Dla gości naszej Strony
 • Dla Właścicieli Firm
 • Dla Dyrektorów Generalnych
 • Dla Głównych Inżynierów
 • Dla Technologów
 • Dla Specjalistów ds. Marketingu
 • Dla Menedżerów Operacyjnych
 • Dla Finansistów
 • BHP

Dla gości naszej Strony:

Czy ktoś się zastanawiał, jakie straty powoduje pył, który unosi się wszędzie podczas obróbki strumieniowo-ściernej „na sucho”?

Jedna duża firma doradcza miała przeanalizować plan biznesowy dotyczący finansowania firmy, która się specjalizuje w transporcie morskim produktów płynnych i w ramach rozwoju biznesu planowała zakup kilku statków.

Jednym z pytań w związku z planem biznesowym była kwestia naprawy statków i my jako eksperci zostaliśmy zaproszeni do oceny kilku zakładów pod względem wartości świadczonych przez nich usług oraz dostosowania cen do technologii.

A zatem, w trakcie audytu procesów technologicznych w 4 zakładach naprawy statków ustaliliśmy, że straty, spowodowane przez pył, powstający podczas piaskowania „na sucho”, wynoszą od 3 do 8 procent dochodu z naprawy statków w dokach!

Straty w liczbach wyglądają następująco:

1. Na różnych etapach procesu produkcyjnego:
- operacyjnym 0.16–0.3%
- materialno-technicznym 1.58–3.2%
- serwisowym 0.49–1.9%

2. W części finansowej i inwestycyjnej działalności zakładu 0.15-1.0%

3. Straty z powodu zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnych 0.52-0.9%

4. Straty wywołane przez konsekwencje prawne 0.1-0.7%

Plac Czerwony (2016)
Plac Czerwony
Maj 2016
VDNH (May 2017)
VDNH
Maj 2017
Wszelkie obiekty do naprawy statków
Wszelkie obiekty do naprawy statków

Te liczby na tyle sprawiły wrażenie na kierownictwo trzech zakładów, że po analizie oferty technologii bezpyłowych wybrali nasze urządzenia.

I nawet jeżeli na razie czyścisz suchym ścierniwem, ale odwiedziłeś naszą Stronę, jesteś na dobrej drodze! Oferujemy nie tylko nowoczesną technologię i nowoczesny sprzęt, ale również informujemy o odbytych testach materiałów lakierniczych przeznaczonych do różnych warunków eksploatacji, organizujemy komunikację z producentami tych materiałów lakierniczych, doradzamy, opierając się o nasze własne doświadczenie jako inspektorów w zakresie organizacji procesu czyszczenia i malowania.

Dla Właścicieli Firm:

Jeśli nie zajmujesz się sprawami własnej firmy, lecz powierzasz je dyrektorowi generalnemu i jego zespołowi, a jednocześnie wiesz, że Twoja firma wykonuje piaskowanie „na sucho”, zapewniam Cię, że: masz w efekcie nie dochód z firmy, ale zwiększone koszty. Koszty te są związane z niewiarygodnymi wydatkami na ścierniwo, transport, materiały eksploatacyjne, wyposażenie piaskarzy, paliwo, ze złą organizacją procesu produkcyjnego, a także, ewentualnie karami, recyklingiem i uregulowaniem roszczeń jakościowych.

Ale nawet jeśli byłeś przekonany, że podczas czyszczenia „na sucho” Twoje przedsiębiorstwo ma się dobrze i wygląda, niby tak na prawdę jest, nie ciesz się — tak nie jest i jesteśmy gotowi udowodnić to, przytaczając liczby, wykazujące utracony przez Ciebie dochód. W przypadku czyszczenia bezpyłowego będziesz miał więcej pieniędzy, ale mniej problemów.

Gwarantujemy!

Dla Dyrektorów Generalnych:

W 2009 r. zaczęliśmy wdrażanie metody bezpyłowego czyszczenia na 30. Zakładzie naprawy statków jako jeden z głównych środków mających na celu wyprowadzenie zakładu z katastrofalnego kryzysu. Przyjąłem zakład zadłużony na ponad pół miliarda rubli, przeciwko któremu były złożone pozwy, który uczestniczył w postępowaniach sądowych, do którego zastosowano zabezpieczenia majątkowe, i który przy kompletnym braku zamówień zdawał się być absolutnie beznadziejny.

Pewnego wieczoru nie mogłem skończyć pracę o czasie: w poczekalni czekał na mnie zespół piaskarzy. Przyszli, by „porozmawiać z Panem Dyrektorem”.

Oni byli nastawieni dość agresywnie. Obawiali się o swój status i wypłaty, ponieważ uważano, że cała ich wartość polegała na tym, że tracili zdrowie pracując w warunkach szkodliwych. Ale szybko doszliśmy do porozumienia.

Oni sami pomogli zakończyć rozmowę pozytywnym akcentem:

„Wcześniej wiedzieliśmy, za co pracujemy. Sprzedawaliśmy nasze zdrowie.
A co teraz?” — „Panowie, zakład kupuje Waszą pracę, a swoje zdrowie proszę zostawić dla siebie i dla swoich rodzin”.

Po tych dwóch frazach nawet utrata statusu piaskarza (byli przecież „najbardziej pretensjonalnymi” ze wszystkich specjalności w branży stoczniowej) przestała ich niepokoić. Postanowiłem wdrożyć tę technologię, bo rozumiałem: brak pyłu to sposób na skrócenie cyklu produkcyjnego, obniżenie kosztów, nowe pozycjonowanie zakładu na rynku itp.

Główny inżynier FESCO, odpowiadając na moje pytanie, powiedział: „Kiedy nauczysz się pracować bez pyłu i będziesz gotowy, aby wyremontować statek w 15—18 dni, przyjdę do Ciebie i stanę w kolejce. A w kolejka do Ciebie wtedy już się ustawi.”

W efekcie:
zredukowaliśmy wydatki na materiały eksploatacyjne i zasoby,
zwiększyliśmy wydajność pracy,
skróciliśmy cykl produkcyjny,
i spojrzeliśmy na przyszłość zakładu w inny sposób.

Ilość zamówień w ciągu pół roku wzrosła pięciokrotnie!

Dla Głównych Inżynierów:

Kto, jeśli nie Wy, główni inżynierowie, wie o szkodliwym wpływie pyłu na maszyny i mechanizmy na produkcji?
Kto, jeśli nie Wy, rozumie różnicę pomiędzy ich rzeczywistą a możliwą żywotnością?
Kto, jeśli nie Wy, podejmuje trudne decyzje w sytuacji, gdy z jednej strony, mechanizm miałby jeszcze pracować przez stulecie, a z drugiej, trzeba już go wycofać z użytkowania? pozbyć się pyłu!
I cóż?

Wszyscy pracują w zapylonym środowisku!

Ale skoro odwiedziłeś naszą stronę, oznacza to, że wszystkim niepokojom nadszedł kres, a zdrowy rozsądek zwycięży, przy tym powierzchnie ocierające się będą się ocierały, a nie ścierały, powierzchnie ślizgowe będą ślizgały, a nie zacinały się, filtry sprężarek będą filtrowały, a nie zatykały się pyłem, a Wy nie będziecie komisarzami awaryjnymi, ale głównymi inżynierami, którzy są pewni działania swoich urządzeń.

Dla Technologów:

Panowie technologowie, czytając opisy jakichkolwiek nowych rozwiązań technologicznych, maszyn, urządzeń, narzędzi, z czym spotykacie się w tej czy innej formie? Albo z próbą sprzedania Wam czegoś, co „sami wymyśliliśmy, produkujemy i sprzedajemy”, albo „odsprzedajemy to, co wymyślił ktoś inny”. Pierwsza opcja to próba dotarcia do Ciebie poprzez manipulowanie kryteriami oceny swoich produktów w celu dostosowania ich do Twoich potrzeb, druga zaś — to (nie zawsze, oczywiście) niekompetentna oferta tego, co wynalazł ktoś inny.

Co więc sprzedawcy nowoczesnych „bezpyłowych” urządzeń odpowiadają na pytanie o natychmiastowej korozji mokrego oczyszczonego metalu? W najlepszym wypadku skierują Cię do nas jako do producentów inhibitora korozji, właśnie do piaskowania „na mokro”. W gorszym — będą opowiadali o farbach stosowanych bezpośrednio na zardzewiałe powierzchnie. Czy któryś z nich powie coś o odsalaniu (metoda Bresle'a) lub odpylaniu? Szczyt ich wiedzy o zabezpieczeniu antykorozyjnym to wzmianki o Sa 2,5. Co więcej, ich rozumienie tego wskaźnika jest bardzo niejasne.

A jeszcze są mądrale, którzy wiedzą o szorstkości, ale to jest szczyt wiedzy. Wybierając technologię do produkcji naszych statków, my próbowaliśmy różnych metod przygotowania powierzchni do nakładania farb i lakierów. Pompy hydrauliczne 3000 bar, akceleratory plazmy gazowej, czyszczenie suchym lodem, hydrodynamikę ze ścierniwem.

Ale zostaliśmy przy piaskowaniu „na mokro”.

Z następujących powodów:

 • wymagania norm są w przestrzegane w całości,
 • wydajność pracy do 35 m kw./godz. (powierzchnia C, regularna, czyszczenie do Sa 2,5, uziarnienie żużla pomiedziowego 0,5—1,5 mm, Ry = 40—60 µm);
 • przerwa między czyszczeniem a malowaniem może zostać wydłużona do 48 lub więcej godzin przy zachowaniu stanu powierzchni;
 • gdyby zaistniała potrzeba pracy „na sucho” — to żaden problem;
 • nie ma potrzeby przekwalifikowania — zwykły piaskarz zacznie pracować już po 10 minutowym instruktażu;
 • sprężarki mogą być umieszczone w pobliżu miejsca czyszczenia, redukując straty w przyspieszeniu ścierniwa i nie obawiając się awarii sprężarek;
 • odpylanie jest czystsze — poprzez umycie za pomocą Kärcher lub samego urządzenia;
 • wartości występowania soli nie przekraczają dopuszczalnych granic:
 • oto liczby z realnego obiektu:
Ry µm przewodność µS/cm zawartość soli
mg/m2
jakość wody
40 48 52,8 pitna według normy SanPiN 2.1.4.1074-01
60 71 78,1
40 37 40,7 Osmotyczna
60 43 47,3
 • prawdopodobieństwo zanieczyszczenia powierzchni olejem jest znacznie niższe niż w przypadku piaskowania „na sucho”;
 • a co najważniejsze — żadnego pyłu.

Zrozumiałeś przecież, że produkujemy również inhibitor korozji? On chroni powierzchnię przed korozją przez 48 godzin i więcej, nie wymaga usuwania z powierzchni, zużycie wynosi 1% i jest w bardzo przystępnej cenie, a mianowicie 4,9 euro za 1 kg koncentratu lub w granicach 0,16 euro na metr kwadratowy.

Oczywiście, przeprowadziliśmy testy części nadwodnej i podwodnej kadłuba w akredytowanym Instytucie FROSIO, z udziałem przedstawicieli Hempel, Jotun i Wilckens.

To Twój temat, to Twoja technologia.

Dla Specjalistów ds. Marketingu:

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że skoro Twoja firma wykonuje piaskowanie „na sucho”, to wszystkie argumenty na temat „czym się różnimy od konkurencji” lub „dlaczego jesteśmy lepsi od konkurencji” zostały już wyczerpane?

I zdajesz sobie sprawę, że jedynym czynnikiem konkurencyjności firmy na rynku jest cena, a Twoje znaczenie dla przedsiębiorstwa maleje (można nawet powiedzieć „dewaluuje”). Jeśli spróbujesz spojrzeć w najbliższą przyszłość, stanie się jasne: wygra ten, kto pierwszy opanuje coś „specjalnego”, a więc przyciągnie zarówno klientów, jak i ich pieniądze.

Nawet lojalni wobec Twojej firmy starzy klienci z biegiem czasu zaczynają się zastanawiać nie tylko o dawnych zasługach Twojego przedsiębiorstwa, ale również o swoim miejscu na polu biznesowym. „Mamy teraz wszystkie zamówienia — bez hałasu i pyłu”. Ciekawy ruch marketingowy, nie? I to jest uczciwe, bez żadnych warunków, kiedy trzeba przekonywać, że farba może być układana na lekko zardzewiałą powierzchnię po czyszczeniu hydrodynamicznym pod ciśnieniem 3000 bar.

Teraz możesz, otworzywszy rycinę z normy ISO 8501-1 2007 ze standardem Sa2,5 lub Sa3, bez przesady powiedzieć: „Robimy to w taki sposób!”

Wyobraź sobie, jakie otwierają się perspektywy budowania „bezpyłowych” relacji z klientami i pozycjonowania przedsiębiorstwa w wysoce konkurencyjnym środowisku?

A kiedy to jest, m.in., oparte o materiały takich ekspertów jak JOTUN, Wilckens, Hempel i Prometheus...
A konkurencja nie ma takiego wsparcia.
A gdyby ktoś zaczął omawiać przewagi konkurencyjne w Twoim środowisku zawodowym, możesz być pewien, że Twoje „bezpyłowe” przewagi są poza konkurencją.

Dla Menedżerów Operacyjnych:

Każdy, kto był zaangażowany w organizację procesu produkcyjnego, wie: trudno jest przezbrajać wyregulowany mechanizm stosunków produkcyjnych, łańcuchów operacyjnych, łańcuchów dostaw itp. Ale co ciekawe: w przypadku naszych urządzeń można przebudować część operacyjną produkcji dość płynnie i bezboleśnie.

Celem jest wprowadzenie piaskowania równolegle z wykonaniem innych procesów technologicznych. A iść do tego można krok po kroku, dodając równolegle po jednej operacji. Możesz zacząć, na przykład, od spawania.

W filmiku, w którym czyścimy statek, dobrze widać, że spawacze pracują równolegle. Najważniejsze to nauczyć personel pracy na urządzeniach i rozpocząć pracę. Dostosowanie wszystkich pozostałych procesów do nowych „bezpyłowych” warunków już nie będzie aż tak trudne.

Dla Finansistów:

Dobry wynik finansowy i Twój udział w osiągnięciu tego wyniku w oparciu o zdrowy rozsądek i trzeźwe obliczenia można podsumować zdaniem:
„Znajdę na to kasę”.
Otóż, gdy koledzy od produkcji przekażą wstępne dane ekonomistom, oni je przetworzą i udostępnią liczby Tobie, a specjaliści ds. marketingu potwierdzą aktualność tej oferty na rynku, Dyrektor zapyta Cię:
„Co o tym sądzisz?”, nie będziesz w stanie, aby stanowczo odpowiedzieć:
„Oczywiście!”

Obliczaliśmy plan biznesowy za pomocą programu Alt-Invest dla stoczni pracującej z wykorzystaniem 30% mocy przerobowych (70 000 m kw. do czyszczenia / malowania) przy wzroście popytu o 15-20%, obniżeniu kosztów remontu części podwodnej kadłuba o 5%.

I program wykazał pewną stabilność.
Nawet wahania ceny sprzedaży w granicach 15% nie wpłynęły na rentowność projektu.
A inwestycje w jedną naszą maszynę do piaskowania zwracają się po każdym drugim tysiącu metrów kwadratowych nawet w przypadku scenariusza pesymistycznego.

BHP:

Główny plus technologii „bezpyłowej”, bez względu na to, jak banalnie to zabrzmi, jest brak pyłu. To jest coś, za co będą Ci wdzięczni nie tylko piaskarze, ale również ich rodziny. A także inni pracownicy, przychodzący po czyszczeniu / malowaniu, kiedy wszystko wokół nie jest pokryte pyłem.

Broniąc technologii „bezpyłowej”, bronisz zdrowej przyszłości pracowników zakładu i dobrobytu ich rodzin. Kiedy brak pyłu podczas piaskowania stanie się standardem i wszyscy będą traktować to jak coś naturalnego, spróbuj wyobrazić sobie hipotetyczny powrót „do pyłu”.

Maksim Kutyanin Dyrektor Generalny DFB Sp. z O.O.

od 3 tygodni czas produkcji
partii
od 10 do 30 maszyn składa się na jedną partię

Własna produkcja

Posiadamy własną bazę produkcyjną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt spawalniczy, przecinarki plazmowe, instalacje sanitarne, pneumatyczne, hydrauliczne, linie montażowe i sprzęt pomiarowy oraz osobny kompleks produkcji chemicznej. Niektóre komponenty produkujemy we własnym zakresie, pozostałe zaś kupujemy od dostawców, poddanych rygorystycznej selekcji.

   
 • Pojemniki naszych maszyn przygotowujemy do malowania za pomocą Energy-Blast 300/12 do Sa3.
 • Pojemniki naszych maszyn przygotowujemy do malowania za pomocą Energy-Blast 300/12 do Sa3.

Nie ma zamienników rosyjskich

Produkty
są certyfikowane

2 razy tańsze
od wielu zamienników

Okres gwarancji na produkty wynosi 1 rok

Produkujemy oczyszczarki strumieniowe zgodnie ze wszystkimi standardami i wymogami bezpieczeństwa mającymi zastosowanie do zbiorników ciśnieniowych.

O testach Energy Blast
Obejrzyj

Nam zaufały najrozmaitsze przedsiębiorstwa

Wiele przedsiębiorstw doceniło nasze maszyny, o czym świadczy wzrost zapotrzebowania na produkt Amidal i zainteresowanie partnerów.

Szerokie obszary aplikacji

Maszyny Energy Blast są z powodzeniem stosowane w największych przedsiębiorstwach remontowych i naftowych i gazowych w Rosji. Niezawodność, odporność na zużycie i wydajność naszych urządzeń są bardzo cenione za granicą.

Wszystkie zakresy zastosowania

Jakość i niezawodność produktu

Kupując nasze urządzenia, dostajesz odporny na zużycie, trwały, ekonomiczny sprzęt, który pozwala zoptymalizować procesy produkcyjne i operacyjne, a w efekcie zwiększyć poziom zysków i rentowność przedsiębiorstwa. Czytaj dalej

let zywotność pojemnika wynosi

nasza firma udziela roczną
gwarancję

 • Oszczędności na materiałach

  Podczas pracy pod ciśnieniem 10–12 atm (w porównaniu do standardowych 6–8 atm) zużycie ścierniwa zmniejsza się z 36 do 14–15 kg/m². Żywotność węży wzrasta dwukrotnie, dysz — trzykrotnie.

 • Charakterystyka the Energy Blast

  Ładowanie objętości ścierniwo300 l / 80 l

  Ciśnienie roboczedo 12 atm

  Tryby pracy„Mokra”, „sucha”, zmienna wilgotność

  Zasilacz12 V

 • Bezpieczny i opłacalny

  Brak pyłu podczas pracy urządzenia pozwala na czyszczenie bez użycia drogiego kombinezonu do piaskowania z systemem oczyszczania powietrza. Jednocześnie zdrowie piaskarki i innych pracowników jest zminimalizowane.

 • Optymalizacja procesu

  Brak pyłu podczas pracy urządzenia pozwala bezpiecznie wykonywać czyszczenie równolegle z innymi pracami naprawczymi. Umożliwia to radykalną zmianę całego procesu czyszczenia i optymalizację kosztów.

 • Trwała ochrona przed korozją przez 48 godzin lub dłużej

  Użycie zatrzasku Amidal pozwala wyczyścić, a następnie pomalować za jednym razem. Utrwalacz nie wpływa na właściwości adhezyjne czyszczonej powierzchni.

  Zamów Amidal
 • Czyszczenie bezpyłowe

  Mokry materiał ścierny pod ciśnieniem 10 atmosfer z prędkością 20 m² / godzinę usuwa ślady farby i rdzy. Chropowatość 2,5 osiąga się natychmiast i pozostaje niezmieniona do czasu powlekania.

Skontaktuj się
z nami,
aby zamówić sprzęt

Aby zamówić Energy Blast, wyślij zapytanie online za pomocą naszej strony internetowej bądź telefonicznie +372 5657 6116

Wyślij formularz

DFB Sp. z O.O.

NIP 5223206250

Siedziba:

ul. Legionova 31a, 01-343 Warszawa
REGION 389503716

Magazyn na mapie

+372 5657 6116